Column

Nullijn

Terwijl de kranten vol staan over de te schrappen nieuws-programma’s bij de NPO vanwege bezuinigingen van 60 miljoen euro, lees ik dat rijksambtenaren zeven procent loonsverhoging krijgen omdat ze al zes jaar op de nullijn zitten. Hoewel dit niet per se communicerende vaten zijn, moest ik denken aan de inkomens...

  • Franky Ribbens
Lees meer

Sensation White

Ik ben van mezelf nooit zo'n feestganger geweest, dus toen ik bij mijn aantreden als hoofdredacteur door de toenmalige eindredactrice werd gevraagd of ik in mijn column wellicht af en toe iets over de glamoureuze kant van het filmbestaan kon schrijven, heb dat verzoek na enig beraad terzijde gelegd. Je...

  • Oene Kummer
Lees meer

Meet your maker

Ik dacht in al mijn bescheidenheid om mijn eerste column voor Plot Magazine maar eens bij het begin te beginnen. De schepping. 

  • Franky Ribbens
Lees meer

Omhoog kijken

Zoals u elders in deze Plot kunt lezen, ontvingen we in het Van Deysselhuis onlangs een stel prominenten uit de filmwereld om de Stand van het Scenario op te nemen. Niet omdat het zo slecht gaat, meer vanuit het gevoel dat het altijd beter kan.

  • Oene Kummer
Lees meer
Wat zoek je?