Over Plot

PLOThet Magazine over Scenarioschrijven beoogt met diepte-interviews, achtergrondartikelen en columns een eigen licht te werpen op nieuws en trends in de film- en televisiewereld. Maandelijks verschijnen er nieuwe artikelen.

Redactie

Redactie
Bart Juttmann
Oene Kummer (hoofdredacteur)
Gertie Schouten (eindredacteur)
Marc Veerkamp
Amira Duynhouwer
Mirjam Groen
 
Medewerkers
Pieter Bart Korthuis
Franky Ribbens
 
Vormgeving
Susanne Keilhack 
Buro Fritz

Contact

PLOT is het vakblad van het Netwerk Scenarioschrijvers
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam
020 – 6234296
Nieuwsbrief@auteursbond.nl
netwerkscenarioschrijvers.auteursbond.nl

Wat zoek je?