Contact

PLOT is het vakblad van het Netwerk Scenarioschrijvers
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam
020 – 6234296
Nieuwsbrief@auteursbond.nl
netwerkscenarioschrijvers.auteursbond.nl

Wat zoek je?