Campagne voor on demand-vergoedingen

Steun ook het internationale initiatief om een proportionele en billijke vergoeding af te dwingen voor scenaristen en regisseurs bij online gebruik van hun werk, en teken hier de online petitie.

De meeste scenaristen en regisseurs in Europa krijgen geen vergoeding wanneer hun films en series worden aangeboden en bekeken op digitale platforms. Vaak staan makers hun rechten onder druk van opdrachtgevers en exploitanten af, terwijl tegelijkertijd in de meeste EU-landen geen wettelijke regeling bestaat die een eerlijke vergoeding voor on demand-exploitaties veiligstelt.

Sinds juli 2015 is in de Nederlandse Auteurswet een recht opgenomen op een proportionele billijke vergoeding voor de lineaire doorgifte van filmwerken. Deze vergoeding moet worden betaald aan de collectieve beheersorganisaties die de desbetreffende makers vertegenwoordigen: voor de scenaristen aan Lira en voor de regisseurs aan Vevam. Eenzelfde recht op een eerlijke vergoeding voor on demand-exploitaties is in de Nederlandse wet echter niet opgenomen.

De SAA (Society of Audiovisual Authors), FERA (Federation of European Film Directors) en FSE (The Federation of Screenwriters in Europe) streven ernaar om dit op Europees niveau goed te regelen. Op dit moment ligt er bij het Europees Parlement en de Europese Raad wetgeving voor op het gebied van het auteursrecht. Nu is dus de kans om de regelgeving te beïnvloeden en voor makers een recht op een eerlijke vergoeding voor on demand-exploitaties veilig te stellen.

Teken daarom hier de online petitie!

En voeg je bij de ruim 16.500 ondertekenaars uit meer dan honderd landen.

Meer informatie op de website van Lira.

Wat zoek je?