Akkoord kabelgelden

Er is een akkoord over de verlenging van de vergoedingen voor kabeldoorgifte, inclusief bepaalde uitzending gemist-diensten, aan film- en tv-makers.

Het akkoord is het resultaat van onderhandelingen tussen het Platform Audiovisuele Makers PAM en de Vereniging RODAP. Bestaande afspraken, vastgelegd in een Convenant dat eind vorig jaar afliep, zijn verlengd tot en met 2024. Daarnaast komt er een nabetaling van een vergoeding voor het doorgeven/uitzenden van andere zenders dan de RODAP-zenders sinds 1 januari 2015.

De nieuwe afspraken zien tevens op bepaalde groepen makers die voorheen nog geen vergoeding ontvingen. Tot en met 2024 zal rond de 90 miljoen euro aan collectieve vergoedingen worden betaald.

In de audiovisuele sector hebben scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs zich verenigd in PAM om één loket te bieden, dat (online) gebruik van audiovisuele media mogelijk maakt. De in PAM verenigde rechtenorganisaties (Lira, VEVAM en NORMA) bieden transparant collectief beheer van rechten en verdelen de vergoeding onder de scenarioschrijvers, regisseurs en acteurs.

RODAP vertegenwoordigt de partijen in de waardeketen van productie tot en met distributie van audiovisuele mediadiensten. Dat zijn film- en televisieproducenten, omroepen (publiek en commercieel) en distributeurs (kabel, glasvezel, iptv). De afkorting RODAP staat voor Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties.

Wat zoek je?