Schade, steunfondsen, coronaprotocol

Meer dan honderd leden van de Auteursbond zijn inkomsten misgelopen door de coronacrisis. Dat blijkt uit de reacties die zijn binnengekomen bij het meldpunt dat de Auteursbond vorige maand heeft opengesteld, voor afzeggingen/uitstel van werk door de uitbraak van het coronavirus.

Tot 23 april hadden 106 leden melding gedaan, van in totaal ruim 400.000 euro aan gemiste inkomsten, wat neerkomt op zo’n 3800 euro gemiddeld. Negen meldingen zijn van scenarioschrijvers, die tot nu toe tussen de 550 en 20.000 euro zijn misgelopen. Meer informatie in dit bericht van de Auteursbond.

De overheidssteun is helaas onvoldoende, schreef Maria Vlaar, voorzitter van de Auteursbond deze week in een mail aan de leden: “We voeren een actieve politieke lobby voor adequate steunmaatregelen van de overheid, onder andere via de Creatieve Coalitie (Urgente Oproep), het samenwerkingsverband van ruim dertig belangenorganisaties van zelfstandige makers in de culturele en creatieve sector. (…) Onze stem wordt gehoord in Den Haag, maar we kunnen niet tevreden zijn. De steunmaatregelen voor zzp’ers (de TOZO en de TOGS-regeling) lijken voor weinig van onze leden toegankelijk of toepasselijk. Minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt van het kabinet 300 miljoen. Dat lijkt een flink bedrag, maar het is de vraag of er überhaupt iets van bij auteurs terecht komt. Onze strijd gaat dus door. Vanuit huis werken onze medewerkers en het bestuur samen voor de belangen van de auteurs. Met verschillende partijen zijn wij in gesprek over het oprichten van noodfondsen.”

Regisseur Benno Hoogveld is intussen een actie begonnen om de culturele sector in de hele breedte een gezicht te geven. Of in zijn woorden: “Dit is een oproep om met 300.000 mensen die werkzaam zijn in de cultuur een film van 24 uur te maken om een gezamenlijke vuist te tonen!” In het filmpje hierboven legt hij uit wat de bedoeling is.

Steunfonds Filmfonds en Netflix

Het Filmfonds heeft op zijn website een speciale overzichtspagina geopend voor alle (steun)maatregelen die te maken hebben met de coronapandemie.

Opvallend is onder andere het nieuwe Steunfonds Filmproducties & High-End Series. Het gaat om een samenwerkingsverband met streamingdienst Netflix. Zoals het Filmfonds zelf uitlegt: “De filmproductie in Nederland is zwaar getroffen door de effecten van het COVID-19 virus. Producties liggen stil en de continuïteit van filmprofessionals en filmbedrijven staat onder grote druk. Dankzij de publiek-private partnerschap met Netflix kunnen vanuit een gezamenlijk steunfonds acute knelpunten bij getroffen producties worden gesteund, zonder dat bijdragen voor toekomstige projecten onder druk komen te staan. (…) Hiermee kan een aanvullende realiseringsbijdrage worden aangevraagd, die direct ten goede komt aan het opvangen van acute kosten van de producties en daarbij getroffen filmprofessionals en filmbedrijven. Deze mogelijkheden zijn gelijk voor alle filmproducties – van speelfilms tot documentaires tot immersieve producties – en high-end series die met steun van het Fonds – selectief en/of via de Incentive – tot stand komen.” Netflix stelt voor het fonds in Nederland 1 miljoen euro beschikbaar. 

Coronaprotocol 

Intussen werkt de Nederlandse audiovisuele sector aan de ontwikkeling van een generiek Corona-protocol. Een dergelijk protocol geldt als voorwaarde om op termijn weer in bedrijf te kunnen.

Het protocol zal richtlijnen bevatten voor werksituaties op de werkvloer en de set, met betrekking tot hygiëne, voorzorgs- en beschermingsmaatregelen en gedragsregels voor iedereen die betrokkenen is bij een audiovisuele productie. Dit generieke protocol kan vervolgens uitgewerkt worden voor de verschillende disciplines en producties. Daarnaast is het de bedoeling dat op basis van het protocol werkbare en realistische afspraken gemaakt kunnen worden die houdbaar zijn in juridisch opzicht (privacy en aansprakelijkheid), die toezien op risicodekking (verantwoorde en betaalbare verzekeringen) en op de wijze waarop de verschillende contractpartijen hun verantwoordelijkheid nemen voor producties, bijvoorbeeld met betrekking tot planning en (meer)kosten.

Het protocol wordt in opdracht van NCP en NAPA uitgewerkt door een werkgroep onder leiding van Doreen Boonekamp (onafhankelijk consultant, directeur/bestuurder a.i. Nederlands Film Festival) en afgestemd met de DAFF en beroepsverenigingen en belanghebbende partijen zoals omroepen en verzekeraars.

Wat zoek je?