Over Plot

PLOT, het Magazine over Scenarioschrijven beoogt met diepte-interviews, achtergrondartikelen en columns een eigen licht te werpen op nieuws en trends in de film- en televisiewereld. Maandelijks verschijnen er nieuwe artikelen.

 

Contact

PLOT is het vakblad van het Netwerk Scenarioschrijvers
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam
020 - 6234296
Nieuwsbrief@auteursbond.nl
netwerkscenarioschrijvers.auteursbond.nl

Redactie

Redactie
Bart Juttmann
Oene Kummer (hoofdredacteur)
Gertie Schouten (eindredacteur)
Marc Veerkamp
Amira Duynhouwer
Mirjam Groen
 
Medewerkers
Pieter Bart Korthuis
 
Vormgeving
Susanne Keilhack 
Buro Fritz