Mores.online

De Auteursbond heeft zich aangesloten bij Mores.online, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele en creatieve sector.

Het meldpunt is geïnitieerd door verschillende organisaties in de culturele en creatieve sector en is voor iedereen die werkzaam is in deze sectoren. Mores en de vertrouwens-personen van het meldpunt zijn onafhankelijk. Ze werken in absolute vertrouwelijkheid en hebben geheimhoudingsplicht. Mores hanteert de Regeling Optreden tegen Ongewenste Omgangsvormen. De Auteursbond gebruikt deze regeling als leidraad en verklaart alle inspanningen die daarbij horen te zullen uitvoeren.

Wat zoek je?