Indexeer je tarieven

Met de jaarwisseling op komst is het tijd om de tarieven voor je werk tegen het licht te houden. De Auteursbond, de Coöperatie en de NVJ roepen hun leden op om professioneel te indexeren op basis van de laatste ontwikkelingen van de prijzen en de koopkracht.

Door de indexeren houd je gelijke tred met de stijging van de consumentenprijzen en ga je er qua inkomsten niet op achteruit. De Auteursbond heeft op zijn website een indexeercalculator staan, die rekent op basis van de prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de CBS-koopkrachtontwikkeling. Voor het lopende jaar (2022) hebben is de prijsindex van oktober ingevoerd, in afwachting van het jaarcijfer.

“Je doet jezelf tekort als je helemaal niet indexeert: brood, bier en bananen zijn ook duurder geworden in de loop der jaren, er is geen reden om een uitzondering te maken voor schrijfwerk. Wie niet met enige regelmaat indexeert, is een dief van de eigen portemonnee.”

Een bericht van de Auteursbond over indexeren vind je hier.

Wat zoek je?