De Auteursbond maakt een vuist

Het Netwerk Scenarioschrijvers is de beroepsorganisatie voor scenarioschrijvers. Samen met de Vereniging voor Letterkundigen (VvL), de Freelancers Associatie (FLA) en de Vereniging van Educatieve Auteurs (VvEA) maakt het Netwerk deel uit van de koepelorganisatie Vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV).
 
 

Vanaf 2017 gaat de VSenV verder onder de naam Auteursbond (Authors Guild). De Auteursbond heeft negen secties, waarvan de scenarioschrijvers één van de grootste secties zal zijn. De VSenV wordt bestuurlijk gemoderniseerd met een relatief klein maar daadkrachtig algemeen bestuur, dat wordt bijgestaan door een adviesraad waarin alle aangesloten beroepsgroepen zijn vertegenwoordigd. Iedere sectie heeft een eigen bestuur, bestaand uit leden van de beroepsvereniging.
Op het bureau werken zeven mensen; een directeur, twee auteursrechtjuristen, een activiteitenproducer, een publiciteitsmedewerker en twee bureaumedewerkers.
Ook de communicatie, inclusief de website, wordt volledig vernieuwd.
 
Waarom deze verandering? De vereniging moest veel energie en tijd stoppen in de organisatorische kant en dat ging ten koste van de primaire functie van de VSenV: in de buitenwereld voortdurend opkomen voor schrijvende freelancers. Alles rondom het schrijversvak, de auteursrechten, de uitgeverij, de mediaconcerns en de producenten, is enorm in beweging. Door de grote technologische veranderingen is het vertrouwde uitgangspunt van de schrijvende ‘makers’, namelijk dat je beschikt over je auteursrechten en dat je met die auteursrechten een (deel van je) inkomen verdient, ineens drijfzand. Scenarioschrijvers hebben daar al volop mee te maken.
Door de digitalisering van de productiemiddelen is het oneindig veel ingewikkelder geworden om te definiëren wat nog van de schrijver is en wat volgens de producent van hem is. Ook bij de educatieve auteurs verhardt de strijd zienderogen. Dat die ontwikkeling ook de (literaire) schrijvers en vertalers hard gaat raken, is slechts een kwestie van tijd.
De VSenV, vanaf 2017 Auteursbond, wil daar als belangenvereniging voor schrijvers en vertalers weerwoord aan bieden. Daarvoor is nodig, dat er tijd en menskracht wordt vrijgemaakt voor de dossiers waarop de strijd wordt gestreden. Als dat niet gebeurt, delven de schrijvers het onderspit.

Wat betekent dit voor ons, de leden van het Netwerk Scenarioschrijvers? Wat gaat er in de praktijk veranderen? We veranderen van een vereniging in een sectie met een onafhankelijk bestuur. Maar het Netwerk blijft het Netwerk. Onze naam verandert niet. Onze passie en prioriteiten veranderen niet.

We blijven ons sterk maken voor de belangen van scenarioschrijvers. De Dag van het Scenario blijft. De workshops en Masterclasses voor professionals blijven. Het Schrijfpaleis blijft.
Het Netwerk blijft werken aan het vergroten van de zichtbaarheid van scenarioschrijvers door het uitgeven van prijzen als De Gouden Pen en de ANV scenarioprijs. En ook de Zilveren Krulstaarten voor het beste scenario op het gebied van film en televisie blijven bestaan.

Het Netwerk en haar leden hebben een uniek DNA dat zich niet makkelijk laat onderdrukken. Wij zijn de makers wiens product een halfproduct is. Een scenario is pas echt af als het is verfilmd. Scenarioschrijvers krijgen zelden de credits die ze verdienen. Scenarioschrijvers verdienen zelden het geld waar ze recht op hebben. Wie snapt dat beter dan andere scenarioschrijvers? En daarom is het zo belangrijk dat het Netwerk bestaat. Daar verandert niets aan.

Als er zoveel hetzelfde blijft, wat is dan de meerwaarde van de reorganisatie van de VSenV? We maken een vuist. De Auteursbond wordt dé vakvereniging voor alle freelancers die leven van de pen. Het maakt wel degelijk verschil of je als onderhandelaar praat voor een club van 360 leden of eentje van 1400. Samen staan we sterker. De kracht van het Netwerk zijn de leden. Die zijn divers, weerbarstig, getalenteerd, hard werkend, vaak te onzichtbaar, slim en veeleisend. En juist voor die leden willen we nog meer bereiken, betere contracten, fatsoenlijke honoraria etc. Als we de krachten bundelen en nauwer samenwerken met de andere belangenverenigingen binnen de Auteursbond maken we een vuist zonder onze eigen identiteit te verliezen.

Onze voorzitter Jean van de Velde vatte het heel treffend samen: “Eenheid creëren, diversiteit garanderen.”

Foto: Christien Boeles

Wat zoek je?