Corona: meldpunt inkomstenderving

De Auteursbond heeft een meldpunt inkomstenderving geopend voor voor zelfstandigen in de creatieve en culturele sector die door de uitbraak van het coronavirus worden getroffen. 

Daarnaast heeft de Auteursbond informatie gepubliceerd over de belangrijkste kabinetsmaatregel voor zzp’ers, de toegang en versnelde uitvoering van de Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Elke zzp’er die vanaf 1 maart geen of minder opdrachten krijgt, kan gedurende een periode van drie maanden een aanvulling krijgen op zijn levensonderhoud tot aan het sociaal minimum. De gebruikelijke toets naar de levensvatbaarheid van de onderneming of het inkomen van de partner komt te vervallen.

Voor flexwerkers en werknemers met een nulurencontract kunnen bedrijfsleven en culturele organisaties een werktijdverkorting aanvragen. De overheid neemt 90 procent – in plaats van de huidige 75 procent – van de salariskosten over. Het beleid van de overheid is erop gericht om alle werkenden hun loon of inkomen tot het sociaal minimum te compenseren.

Verdere informatie is hier te vinden.

Lezenswaardig is verder Een dag in coronatijd, waarin scenarioschrijfster Maureen Versprille haar ervaringen deelt over het dagelijks leven met het virus.

Auteurs die ook ervaringen, overpeinzingen of tips met collega-schrijvers willen zijn welkom om die in te sturen naar nieuwsbrief@auteursbond.nl.

Wat zoek je?