Auteursrechten krijg je niet cadeau

Auteursrechten krijg je niet cadeau. Dat is de boodschap van een filmpje, gemaakt in opdracht van de Auteursbond, dat op 23 april online ging.

Het script van de film is geschreven door Karin van der Meer en de regie was in handen van Pieter Bart Korthuis.

De bond wil met het filmpje aandacht vestigen op het feit dat het auteursrecht wereldwijd onder druk staat. Door digitalisering, illegale verspreiding van content en onduidelijke regelgeving lopen schrijvers en vertalers inkomen mis. Voor steeds meer auteurs wordt het moeilijker om te leven van hun werk. De Auteursbond strijdt voor betere vergoedingen en wetgeving en duidelijke afspraken met exploitanten.

Miguel Cervantes, William Shakespeare en Inca Garcilaso de la Vega, drie van de grootste schrijvers van hun tijd, stierven alle drie op 23 april 1616. Dat gegeven is aangegrepen om 23 april tot Internationale Dag van het Boek en de Auteursrechten uit te roepen.

Wat zoek je?