ALV Auteursbond

De Auteursbond houdt op 22 juni zijn jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In De Balie in Amsterdam wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en worden de plannen voor 2025 bekendgemaakt.

Op de agenda staat, naast vaste onderwerpen als het jaarverslag, financieel jaarverslag en de begroting voor 2025, ook de uitreiking van de Thérèse Cornips Stipendia.

Meer informatie is hier te vinden.

Wat zoek je?